How it works?1. Register in the system by clicking "Register" at the top-right corner of the screen

2. Fill out the registration form

3. Within a few minutes you will get an e-mail that will confirm your registration

4. Buy the ticket in the system

5. Pay for the ticket

6. You will get your ticket on your e-mail address that you provided during registration

how_to_buy_7th_step

Homeopatia jako narzędzie RECALL HEALING

1-2-3.05.2020

Prowadzi: dr Piotr Pałagin
Miejsce: Warszawa, ul.Białostocka 4
godziny: 10:00-18:00

 

 

Program całego cyklu kursów (trzy poziomy, 3 dniowe ) Homeopatia jako narzędzie Recall Healing.

 

 

 

 
 
Poziomy podobieństwa:
 

- "Jestem normalny"

- "Jestem taki, jak wszyscy"

- "Jestem taki, jak moi rodacy"

- "Jestem taki, jak mój ród i rodzina"

- "Jestem taki, jak moje najbliższe otoczenie, znajomi i przyjaciele. My jesteśmy razem"

- "Wszyscy jesteśmy tacy, jak członkowie naszej grupy, klasy, zespołu"

- "Wszyscy jesteśmy jednomyślni"

- "Jestem taki, jakim chce mnie widzieć mój partner. Jesteśmy podobni"

- "Jestem taki, jakim chce mnie widzieć mój zespół, mój przełożony, mój nauczyciel"

- "Jestem taki, jakim chce mnie widzieć car, król, patriarcha, prezydent (Putin)"

- "Jestem taki, jakim chce mnie widzieć Bóg"

- "Jestem Bogiem"

 

 

- główne lekarstwa: SULFUR, CALCIUM CARBONICUM

- stany związane z przetrwaniem człowieka w "trudnych warunkach" otaczającego swiata.

- "ludzie – dzieci". Hiper-pasywność

- wypić – zjeść – wdychać – wydychać – przetrawić – wydzielić

- "JA jestem dzieckiem swoich rodziców i zakładnikiem całej mojej rodziny, rodu, kraju"

- konflikty rodu, rodziny, wzajemne relacje rodziców i przodków

- w większości chorób komórek i tkanki ENTODERMY

- „To” dzieje się ze mną fizycznie w rzeczywistości

- najpierw mówię TAK (+tkanka), a potem mówię NIE (-tkanka)

- „CHOROBY” błon śluzowych większej krzywizny żołądka, jelita cienkiego i grubego, wątroby, trzustki, gruczołu ślinowego i innych gruczołów związanych z układem trawiennym, zębodołową tkanką płuc, błoniem śluzowym kanalików nerkowych oraz gładkimi mięśniami gardła, przełykiem, żołądkiem, jelitami, macicą i niektórymi innymi organami

- stadium ORALNE rozwoju osobowości

 

 

- stany związane z głęboką fizyczną, neurologiczną I psychiczną traumą oraz oraz z zaburzeniami w narządach zmysłów i sposobach postrzegania i odzwierciedlania rzeczywistości oraz z zaburzeniami określonych instynktów

- „Ludzie – nastolatki”. Hiper-aktywność

- walczyć – szukać – znaleźć - nie poddawać się

- „JA określam swoją tożsamość w zespole, w zawodzie, w społeczeństwie, z partnerem”

- konflikty w relacjach z partnerami, bliskimi, przyjaciółmi i wrogami

- dotyczy w większości chorób komórek i tkanki EKTODERMY

- „To” dzieje się w mojej wyobraźni, „To” tak postrzegam i odczuwam

- najpierw mówię NIE (-tkanka), a potem mówię TAK (+tkanka)

- „CHOROBY” związane z mechanizmami fizycznej, neurologicznej i psychicznej traumy, wpływające na stan nerwów, systemu nerwowego, mózgu, analizatorów i narządów zmysłów oraz epidermy – górnej warstwy skóry i wszystkich pochodnych tkanek skóry. Ponadto są to choroby związane z mięśniami oskrzeli i tchawicy, z kanalikami gruczołów mlecznych, naczyniami wieńcowymi i żyłami, przewodnim rytmem serca i centrum oddechowym, błoną śluzową gardła i mniejszej krzywizny żołądka oraz odbytnicy, przewodem trzustki i dróg żółciowych, z błoną miedniczek i pęcherza, ze szkliwem zębów, itd.

- stadium ANALNE rozwoju osobowości

 

 - stany związane ze słabością dziedziczną określonych odruchów i nawyków oraz ze strumieniem wydarzeń i cyklów życia

- „ludzie dorośli” aktywnie poszukujący siebie, szukający swojej drogi, przemiany i nowego życia

- „Żyć czy nie żyć” - oto jest pytanie. A jeśli żyć to: jak, kiedy, gdzie, po co, z kim

- Określam siebie w zależności od różnych związków przyczynowo-skutkowych, sytuacji, relacji, wydarzeń życiowych, sensów i treści.

- wewnętrzne konflikty człowieka ze sobą i podobnymi osobami posiadającymi energię podobną do jego konstytucji, myślokształtami, istotami i symbolami

- dotyczy w większości chorób komórek i tkanki MEZODERMY

- „To” dzieje się na pograniczu realnego i wirtualnego, wewnętrznego i zewnętrznego, nie wiem, gdzie właściwie się to dzieje. Wydaje Mi się czasami, że „To” wszystko jest moją prawdą i moim życiem, a czasami – że to wszystko tylko wydaje Mi się

- jeśli najpierw wydaje się, że mówię TAK (+tkanka), to w rzeczywistości okazuje się NIE (-tkanka) – stara mezoderma. Natomiast gdy najpierw wydaje się, że mówię NIE (-tkanka), to w rzeczywistości okazuje się TAK (+tkanka) – nowa mezoderma

- „CHOROBY” związane z tkanką łączną: kości, ścięgna, więzadła, derma (skóra), zęby, włosy, paznokcie. Także są to „choroby” stawów, kręgosłupa, opłucnej, otrzewnej, osierdzia. Poza tym tkanki gruczołu mlecznego, jajników i jąder, śledziony, krwi i limfy.

- stadium GENITALNE rozwoju osobowości

 Minerały

rośliny

zwierzęta

człowiek

ALCHEMIA:

Ciało mentalne

Ciało astralne

Ciało eteryczne

ciało fizyczne

POZIOMY

Świadomość

podświadomość

fizjologia

biologia

MECHANIZMY

Myślokształty

obrazy wewnętrzne

przeżycia

choroby

CZYNNOŚCI

Myśli

obrazy

energia

ciało

- Przyspieszenie i spowolnienie biologicznego/psychicznego przeżywania czasu. Teoria Władimira Michajłowicza Dilmana. Ontologiczny model starzenia się. Zmieniająca się z biegiem czasu wrażliwość receptorów przysadki mózgowej na działania hormonów peryferyjnych wyrażająca się wzorem

- „Prawidłowe” i „nieprawidłowe” cykle powtarzających się wydarzeń. Cykl niezależności. Czas linearny i cykliczny. Numerologia, symbolika

- Wzrastająca entropia. Chaos i porządek. Formuła Einsteina

- Prawo oktaw. Przejście na nowy poziom. Transformacja

 

 

 

 

MAMA – TATA - JA

PULSATILLA / AURUM METALLICUM

FAŁSZYWY – PRAWDZIWY - ISTNIEJĄCY

PHOSPHOR/ PLUMBUM

MATERIALNE – SUBTELNE - EWOLUCJA

SILICEA / ARGENRUM NITRICUM

 

 

MOJE - NIE MOJE - ZIEMSKIE

HYOSCYAMUS / PLATINA

ŻEŃSKI – MĘSKI - TWÓRCZY

NATRIUM MURIATICUM / NUX VOMIKA

DZIECIĘCY – RODZICIELSKI - OSOBISTY

CINA / LICOPODIUM

 

 

WEWNĘTRZNE – ZEWNĘTRZNE - TY (MIŁOŚĆ)

ADRENALINA / BELLADONNA

WYMYŚLONE – ARCHETYPOWE - OCZEKIWANE

STAPHYSAGRIA / ARNICA

JAWNE – TAJNE - REWOLUCJA

THUJA / OPIUM

 

 

EGOISTYCZNY – ALTRUISTYCZNY - BOSKIE

JOD / ARSEN

DOBRE – ZŁE – IDEALNE

ANACARDIUM / ACONIT

NIEŚWIADOME – ŚWIADOME - UNIWERSALNE

IGNACIA / COFFEA

 

 

 

 

 

 

Uczestniczki/y szkolenia po ukończeniu trzech poziomów otrzymują  ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU NA DRUKACH MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

Lecturer Piotr Pałagin
Place Warszawa
Date 2020-05-01


Price thresholds for this event for selected dates
Date of payment Price euro Price PLN Ruble
2020-02-28 0 890 0
2020-03-20 0 1290 0
2020-05-01 0 1390 0
Order now
Ticket Price euro Price PLN Ruble Amount
Homeopatia jako narzędzie RECALL HEALING 0 1290 0

Wpisz kod rabatowy (jeśli posiadasz)

We recommendInstytut Wiedzy Waleologicznej, 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 519B/6, NIP 7531005387, REGON 003537551, tel. 693 160 910, e-mail: recepcja@iww.pl
All rights reserved 2015.