How it works?1. Register in the system by clicking "Register" at the top-right corner of the screen

2. Fill out the registration form

3. Within a few minutes you will get an e-mail that will confirm your registration

4. Buy the ticket in the system

5. Pay for the ticket

6. You will get your ticket on your e-mail address that you provided during registration

how_to_buy_7th_step

AQUASYSTEMOWE UZDRAWIANIE POPRZEZ WŁASNĄ WODĘ W ORGANIZMIE

13-14 stycznia 2018

 

prowadzi: Aleksander Danilov

godziny: 10:00-18:00

miejsce: Plac Wolności 18, Poznań

 

Główna idea ASGym  – odnowa i wzmocnienie harmonii ruchu wody w organizmie człowieka.

 Woda – główna substancja (98% molekuł naszego organizmu to woda), główne fizyko-chemiczne źródło energii ( około 70% zapotrzebowania organizmu), główny logistyczny i najszybciej działający system transportowy w świecie ożywionym i nieożywionym. Przede wszystkim główny model złotego podziału dla poziomu organizacji struktur, form i systemów ruchu w komórkowo-kinetycznych i falowo- rezonansowych procesach przemiany materii i energii.

Najważniejszą przyczyną starzenia i pojawienia się dysfunkcji związanych z wiekiem są zjawiska dysharmonii i degradacji procesów metabolicznych wynikające z nieprawidłowej przemiana materii.

Spowodowane są one zakłóceniami naturalnej swobody i dynamiki ruchu wody w organizmie człowieka, jego komórkach, przestrzeni międzykomórkowej,  tkankach, organach, naczyniach włosowatych, mikro naczyniach  oraz mikro krążeniu.

Pełne usunięcie przyczyny jest niemożliwe bez normalizacji  systemów wodnych - przemiany wody w organizmie;  w mechanizmach  molekularno-kinetycznym i rezonansowo- falowym metabolizmu niezależnie od ilości przyjmowanych przez pacjenta leków.

W takich i podobnych przypadkach rekomendujemy gimnastykę aquasystemu  wewnątrz organizmu z wykorzystaniem słabych i bardzo słabych aktywności pól elektromagnetycznych.

 

Program warsztatu:

1.1. Życie jest ruchem ... ruch jest życiem ...

1.2. Zdrowie ciała to przede wszystkim swobodny i zróżnicowany ruch wody

1.3. Woda  i   aquasystemy   całego  ożywionego   świata .

1.4. ASGym - gimnastyka Aquasystemowa  - bez lekowa   harmonizacja procesów metabolicznych w   systemie   wodnym,  w     środowisku  i  organizmie.

1.5. ASGym - szerokopasmowe uplastycznienie fali rezonansowej układu wodnego w naczyniach i tkankach  organizmu   z  normalizacją pracy pomp mięśniowych,   narządów wewnętrznych łącznie  z  limfo- drenażem   i detoksem.

1.6. Leczenie, zapobieganie i rehabilitacja rzeczywistych chorób związanych z wiekiem:   kręgosłup, stawy, naczynia, dysfunkcje skóry. itp.

1.7. Aquasystemowe   przygotowanie  do poczęcia   i  porodu zdrowego dziecka.

1.8 Estetyczna ginekologia, rehabilitacja kobiet w ciąży i  rehabilitacja   dysfunkcji  związanych  z  wiekiem u kobiet.

1.9. Aquasystemowa  urologia  związana  z  wiekiem   i problemy seksualne.

2.1. Stworzenie antyoksydantnej   (żywej) wody i antyoksydantnego   środowiska.

1.10. Profesjonalne i domowe wykorzystanie technologii i sprzętu ASGym

Lecturer Aleksander Danilov
Place Poznań
Date 2017-01-13
This event has already taken place.

We recommendInstytut Wiedzy Waleologicznej, 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 519B/6, NIP 7531005387, REGON 003537551, tel. 693 160 910, e-mail: recepcja@iww.pl
All rights reserved 2015.